Sõltuvalt koolitatava endale seatud eesmärgist ja toetudes tema haridusele (kas on vastav kõrg- või kutseharidus) ja töökogemusele (sh tööülesannete iseloom) määrame vastavalt koolituskava sisuliselt. Kuna meie peamine sihtrühm on tegutsevad raamatupidajad, tavalise äriettevõttena kavandame tööd arvestades turunõudlust, ehk pakutavad koolitused hõlmavad kõiki raamatupidaja tegevuse valdkondi alates tarkvarakoolitustest ja lõpetades maksunduse- ja äriõigusega. Töötud raamatupidajad osalevad koolitustest kõrvuti tegutsevate raamatupidajatega.

ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

Süvendatud koolitused finantsarvestuse, töõiguse, äriõguse ja maksunduse alal – toimuvad hommikusel ajal, suunatud on tegutsevale spetsialistile. Lektorid on audiitorid, Maksu- ja Tolliameti, ministeeriumite juhtivad spetsialistid, tippjuristid. Koolituste kava koostatakse võimalusel mitmele kuule, kuid sõltuvalt lektorite esinemisvõimalustest võib olla ka ainult ühe-kahe kuu perspektiivis. Jooksvate koolituste kava – pidevalt uuendatakse.

Kuna meie püüame täiendada ning edendada oma tegevust, ilmuvad meil ka uued koolitused ja moodulid. Nii korraldame perioodiliselt korteriühistute juhtkonnale suunatud koolitused, varsti avaldame ka ettevõtluskoolituse kava, mille raames tulevane kui ka juba tegutsev ettevõtja võiks omandada hädavajalikke teadmisi ja oskusi ettevõtte õigeks ja seaduspäraseks korraldamiseks – alates äriidee sünnist ja äriplaani koostamisest kuni raamatupidamisarvestuse aluste ja äri- ja maksuõiguse põhimõtete arusaamani.

Seega, meie põhimõtteline seisukoht on et iga töötu koolituskava peab olema koostatud erinevatest moodulitest tema olemasolevate teadmiste ja kogemuse alusel, umbes nii nagu nagu kõrgkoolides eriala hõlmab mitut õppeainet. Ehk konkreetse koolituskava ja -mahu määratlemisel lähtume inimese taustast ning vastavalt sellele kombineeritakse koolituskava erinevatest moodulitest.

Näiteks, vähem kogetud raamatupidaja (nt kelle tööülesanded on olnud väga piiratud), samuti kes pika aja ei töötanud või üldse ei töötanud erialalt, peaks meie arvamusel alustama 1.moodulist ning tema koolituskavasse oleks mõistlik lülitada sisse kõiki mooduleid alates esimesest ja kuni kuuendani. Selline kava võtaks aega u 4 kuud ja juba neljandaks kuuks oleks koolitatav võimeline süveneda probleemi ehk osaleda ka meie tavakoolitustest (valides neid meie jooksvast kavast).

Kogetud spetsialistile aga, kes on jäänud ilma tööta ja kelle kutsealane kogemus ei anna kahelda, võib olla vajalik võtta mõni moodul (nt, E-riik ja ettevõte) ning süvendatud koolitused punktist 7, mis võimaldab talle täiendada oma teadmisi, jääda asjatundjatest kolleegide seas ja mitte kaotada kvalifikatsiooni, kuna äri- ja maksuõiguse valdkonnas muudatused toimuvad pidevalt ning ka tegutsevad spetsialistid täiendavad ja värskendavad oma teadmisi-oskusi pidevalt, samuti on täiendõpe teatud mahus raamatupidaja kutsestandardis fikseeritud nõue kvalifikatsiooni saamiseks (vt. Eesti Raamatupidajate Kogu).